Sản phẩm - THANH LOI CO., LTD

Thiết bị đo thuật phóng

Công ty TNHH Thành Lợi có kinh nghiệm trong lĩnh vực đo thuật phóng. Chúng tôi cung cấp các hệ thống đo sơ tốc, áp suất cho các Viện nghiên cứu, Nhà máy trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
 
 
 
Các thiết bị tiêu biểu:

  • Bệ bắn cơ động và cố định cho các cỡ đạn lên đến 35 mm

  • Nòng chuẩn đo sơ tốc và áp suất

  • Bộ khóa nòng

  • Bia quang đo sơ tốc

  • Bia quang đo độ chụm

  • Thiết bị phân tích tổng hợp

  • Thiết bị thu hồi đầu đạn

  • Hệ thống Radar Doppler

  • Trụ đồng và các dạng cruse

  • Đầu đo piezo và phụ kiện khác
  
 
Thiet bi thu hoi dau dan